Riadenie Zmien

Home - Riadenie Zmien - Riadenie Zmien

26.08.2019-512 views -Riadenie Zmien

 Riadenie Zmien Essay

Riadenie zmien

Katarína Zemplényiová

PF10C

Úvod do štúdia manažmentu, MG 201s

Seminárna práca

PhDr. Mária Olejárová, Meters. B. A.

18. installment payments on your 2011

Anotácia: Text informuje o prístupe a priebehu procesu riadenia zmeny sixth is v podniku. Opisuje ako má manažér správne viesť zamestnancov vo fáze priebehu zmeny

Kľúčové slová: zmena, manažér, motivácia, zamestnanci, odpor

Súčasná doba u charakteristická rýchlym vývojom, novými trendmi, výrobkami a službami. Tomuto všetkému musia podniky na trhu čeliť. Konkurencia stále rastie a preto treba byť flexibilný, ľahko a rýchlo sa podriaďovať novým zmenám, ktoré s nimi súvisia. Najlepším riešením ako sa vysporiadať so zmenou u podriadiť sa jej. Pri riadení podniku je to jediný spôsob ako predísť jeho zániku a byť úspešnejší ako konkurencia. Len na manažéroch závisí, či sa t danou zmenou dokážu vysporiadať a otočiť ju sixth is v prospech firmy. Zmenu jou nutné riadiť a vykonávať premyslene a efektívne. Equivocada by predchádzať zmenám vonkajších okolia alebo prebiehať súčasne s nimi. Pretože zmeny sa dnes v podniku stávajú permanentnými, treba vytvoriť také pracovné prostredie, aby na eine zamestnanci reagovali prirodzene a bez odporu.

Ak chceme začať pracovať na zmene, je dôležité si v prvom rade určiť ciele, rozdeliť úlohy, pracovať efektívnejšie, znižovať náklady na jej realizáciu a vypracovať časový harmonogram, ktorý by zeichen byť čo najkratší. K prevratu musí dôjsť nielen v podnikaní, ale aj vo všetkých funkčných zložkách organizácie. Iniciátorom zmeny môže byť:

podnik a jeho krízová ekonomická situácia na trhu, ktorú je možné vidieť pomocou monitorovania výsledkov z predchádzajúcich období. lepšie situácia konkurencie- je to nesystematická zmena vykonávaná pod nátlakom trhu líder a jeho predstavy o vedúcom postavení podniku na trhu ( ofenzívna stratégia)

Zmeny, ktoré prichádzajú sú rôzne. Majú rôzne podoby, tvary a veľkosť. Najlepšou stratégiou na ich vplyv u rýchle a efektívne zareagovanie organizácie. Vodca, ktorý chce organizáciu doviesť zmenou k úspechu sa musí detailne vyznať perform problému, ktorý nastal. Všetky zmeny, ktoré sa dejú v podniku niekto musí riadiť a prevziať za ne zodpovednosť. Agentom zmeny zvykne byť len 1 osoba, ktorá má presný plán realizácie zmeny. Sixth is v roku 51 americký psychológ Kurt Lewin vytvoril schému 3 fáz, pomocou ktorých je možné zaviesť zmenu v podniku: Rozmrazenie- jou to fáza informovania podriadených o nových plánoch a cieľoch podniku, zainteresovanie carry out diania tých jednotlivcov, ktorých sa zmena týka. Zamestnanci majú určitý čas bist du vyrovnanie social fear s blízkou zmenou, pretože pre niektorých to môže byť psychicky náročné odvykať si od starých metód a pripraviť sa em nové. Zmena- je to fáza zavádzania zmeny, Podnik si musí zvoliť najoptimálnejšiu stratégiu zmeny. Na ich pochopenie sú pre zamestnancov organizované aj školenia. Zmeny môžu byť rýchle a postupné. Ak sa jedná o rýchlu zmenu, jej priebeh jou rýchly, na jej realizácii sa podieľa minimálne množstvo ľudí a odpor voči nej nie je taký výrazný. Naopak postupná zmena si vyžaduje spoluprácu viacerých ľudí a odpor voči nej social fear ťažko prekonáva. Opätovné zmrazenie- je to posledná fáza, novú situáciu po zmene treba upevniť a stále ju treba aj monitorovať, pretože social fear môže vyskytnúť nejaký problém, ktorý okamžite treba identifikovať a napraviť. Počas tejto fázy môže nastať inovácia. Je veľmi dôležité ju sledovať, aby nedošlo e neúspechu, pretože zamestnanci sa zvyknú vrátiť k svojím starým spôsobom vykonávania práce.

Pri radikálnych zmenách sa využíva viac schopnosť manažéra ako osobnosti. Jeho schopnosti vyvodiť potreby a ciele zmeny a ovplyvniť svoje okolie, aby sa therefore zmenou stotožnilo. Podľa psychológov by zeichen byť dnešný manažér emočne inteligentný, aby vedel motivovať seba a svoje okolie, vedieť social fear vcítiť carry out druhých a uvedomovať dans le cas ou svoju situáciu v podniku. Takýto manažéri dokážu excelovať, k čomu však potrebujú mať dobre zostavený tím. Musia ho motivovať, počas zmien i am dodávať silu, aby dosahovali...

Related